MedicalCare

Přejít na obsah

Vítáme Vás na internetových stránkách ordinace praktického lékaře v Benátkách nad Jizerou.

Ordinaci provozuje společnost Medical Care, s.r.o. Hlavním lékařem a odpovědným zástupcem je MUDr. Michaela Kovaříková.
Zabezpečujeme komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství. Jedná se především o soustavnou péči o naše registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění,
Zabezpečujeme komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství. Jedná se především o soustavnou péči o naše registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, vyšetřování akutních onemocnění, pravidelné preventivní prohlídky, kompletní předoperační vyšetření včetně EKG, péči o nekomplikované diabetiky 2. typu, dispenzarizaci pacientů s vysokým tlakem, zvýšeným cholesterolem, dále  laboratorní odběry, pravidelné očkování, návštěvní službu a zajišťění domácí péče.

Dále poskytujeme  služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, například vyšetření pro řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, sportovní vyšetření, vyšetření vyžádaná k výkonu profese, očkování doporučené a nepovinné a jiné.

Poskytujeme také péči v oboru pracovního lékařství pro podniky různých zaměření. Tato péče mimo jiné zahrnuje :

  • zajištění vstupních, pravidelných preventivních a výstupních zdravotních prohlídek,

  • pravidelný dohled na zdraví pracovníků v souvislosti s prací,

  • poskytování odborného poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele,

  • součinnost při poskytování první pomoci,

  • školení první pomoci.

Ordinační hodiny:

DOVOLENÁ ve dnech 22.10. až 25.10. 2019.
Zastupuje MUDr. M. Kmentová.


PONDĚLÍ:   7:00 - 12:00     12:00 - 14:00     - objednaní a prevence

ÚTERÝ:       7:00 - 12:00     12:00 - 14:00     - objednaní a prevence

STŘEDA:                               14:00 - 18:00

ČTVRTEK:   7:00 - 12:00     12:00 - 14:00     - objednaní a prevence

PÁTEK:        7:00 - 12:00


Aktuality a novinky:

TOPlist
Návrat na obsah