Informace a služby - MedicalCare

Přejít na obsah

Informace a služby

Ordinační hodiny:

PONDĚLÍ:   7:00 - 12:00     12:00 - 14:00     - objednaní a prevence

ÚTERÝ:       7:00 - 12:00     12:00 - 14:00     - objednaní a prevence

STŘEDA:                               14:00 - 18:00

ČTVRTEK:   7:00 - 12:00     12:00 - 14:00     - objednaní a prevence

PÁTEK:        7:00 - 12:00V pondělí, úterý a čtvrtek provádíme odběry krve. Dovolujeme si Vás upozornit, že všechny preventivní, předoperační, řidičské a zbrojní prohlídky je nutno předem objednat. K tomu použijte kontakty uvedené dále.

 

Ceník placených výkonů - ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

Vstupní / výstupní / preventivní prohlídka v závodní péči - 500 Kč

Zdravotní průkaz - 400 Kč

Řidičský průkaz - 400 Kč

Prodloužení / rozšíření řidičského průkazu - 200 Kč

Zbrojní průkaz - 600 Kč

Prodloužení zbrojního průkazu - 300 Kč

Potvrzení zdravotního stavu / zdravotní způsobilosti - 200

Předoperační vyšetření na vlastní žádost (např. plastika) - 450 Kč

Vyšetření stolice na okultní krvácení na žádost pacienta - 100 Kč

Vyplnění pojistky - 300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace - 200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání - 300 Kč
Kopie zdravotní dokumentace - 200 Kč
plus cena za 1 stranu kopie - 3 Kč
Bodové ohodnocení úrazu - 300 Kč
Očkování - aplikace (přičtěte cenu vakcíny) - 150 Kč
      
Kopírování 1 strana A4 je
3 Kč.

Na provedení všech zdravotních služeb nepožadujeme písemný souhlas pacienta.
Platnost a účinnost tohoto ceníku: 23.5.2018

Typy prováděných vyšetření a přístrojové vybavení ordinace:

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY
Česká republika je dlouhodobě v čele světového žebříčku výskytu rakoviny tlustého střeva a každý rok tak zbytečně umírají stovky mladých pacientů. Podobně jako toto onemocnění, mnoho dalších "smrtelných" chorob je v současnosti dobře léčitelná, jedinou podmínkou je, aby byly zachyceny včas. K tomu nám slouží preventivní programy, které jsou jednou z našich priorit. Pacientům, kteří navštíví naši ordinaci preventivní prohlídku aktivně nabízíme,  ostatní pacienty prosíme, aby nás sami kontaktovali s dotazem na preventivní prohlídku. Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením, na které přicházíte jedenkrát za dva roky, a to i když nemáte zdravotní obtíže. Její součástí je doplnění anamnézy, kompletní fyzikální vyšetření , od 40 let se provádí vyšetření EKG, dále pak laboratorní vyšetření:  vyšetření moče,  v 18, 30, 40, 50 a 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi, v 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi), od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici, od 55 let se jako druhá varianta nabízí  primární screeningová kolonoskopie, u žen ve věku od 45 let  mamografické vyšetření.
A pro úplnost, při preventivní prohlídce nebudete platit žádné (ani regulační) poplatky.
EKG - 12 svodové
- vyšetření elektrické aktivity srdce.  Vyšetření  provádíme  vleže na vyšetřovacím  lehátku pomocí snímacích elektrod umístěných na hrudník, zápěstí a kotníky. EKG vyšetření je hrazeno pojišťovnami od 40 let věku ve čtyřletých intervalech u zdravých jedinců.
Test CRP – C REAKTIVNÍ PROTEIN

Rychlé vyšetření krve, používá se k rozlišení bakteriální a virové infekce a pomáhá rozhodnout o případném nasazení antibiotik. Vyšetření slouží také k hodnocení efektivity léčby antibiotiky.
Test FOB

Ve věku od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici - TOKS), což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. TOKS se provádí ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacient ve věku od 55 let si jako druhou variantu screeningu kolorektálního karcinomu může zvolit  provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let.

Test INR - stanovení srážlivosti krve  k monitorování léčby Warfarinem, provádí se odběrem kapky krve, kterou získáme z prstu ruky.
GLUKOMETR

Přístroj určený k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi.
Měření ABI
- stanovení indexu kotníkových tlaků
Orientační stanovení průchodnosti tepen dolních končetin, vhodné hlavně u kuřáku a pacientů s diabetem mellitem.

Očkování:

Co Vám můžeme v ordinaci nabídnout? Samozřejmě povinná očkování jako tetanus a doporučená očkování, která nejsou hrazená zdravotní pojišťovnou, ale určitě se vyplatí.
Pokud máte zájem absolvovat očkování, objednejte se do naší ambulance na konkétní termín a vyhraďte si okolo 30 minut času.
Možný příspěvek pojišťovny na očkování si prosím prověřte individuálně na webových stránkách své pojišťovny.

TETANUS

Očkování proti tetanu aneb očkovací minimum, které by nikomu nemělo chybět
Tetanus (strnutí šíje) je nebezpečné onemocnění způsobované bakterií Clostridium tetani. Projevuje se křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů (která je způsobena tím, že toxinyprodukované bakteriemi blokují uvolňování svalového stahu). Bez lékařské pomoci (antibiotika,sérum) končí zpravidla smrtí v důsledku zástavy srdce nebo kolapsu dýchacího systému (křeč mezižeberních a dalších svalů znemožní dýchání).
Očkovací schéma:
Věková skupina 18 - 30 letV tomto věku základní očkování proti tetanu je již kompletní. Pro posílení obrany nutno podat posilující dávku tetanické vakcíny do 10 - 15 let, tj. mezi 24. a 29. rokem.
Věková skupina 30 - 60 letDalší dávku je nutné podat vždy po 15 letech, tj. obvykle mezi 39. a 44. rokem věku a mezi 54. až 59. rokem věku.
Věková skupina nad 60 letNutno přeočkovat vždy po 10 letech.
Pokud zmeškáte doporučenou dobu pro přeočkování, je nutné očkovat opět třemi dávkami. Očkuje se do svalu ramene .
Cena: Očkování je plně hrazeno pojišťovnou.

KOMBINOVANÁ VAKCÍNA PROTI TETANU,ZÁŠKRTU A  ČERNÉMU KAŠLI
(Boostrix)
Boostrix  je kombinovaná vakcína, která se používá jako posilovací dávka u dětí starších než 4 roky, dospívajících a dospělých v rámci prevence vzniku tří nemocí: záškrtu, tetanu a pertuse (dávivý kašel). Vakcína působí tak, že přinutí tělo, aby si vytvořilo vlastní ochranu (protilátky) proti těmto nemocem. Aplikace jedné posilující dávky vakcíny BOOSTRIX je doporučována všem dospělým v kterémkoli věku, zejména rodinné a blízké kontakty novorozenců, ženy před plánovanou graviditou.
Záškrt: záškrt onemocnění vyvolané Corynebacterium diphtheriae, postihuje hlavně dýchací cesty a někdy kůži. Obvykle dochází k zánětu (zduření) dýchacích cest, což vede k těžkým dýchacím obtížím a někdy až k udušení. Bakterie rovněž uvolňují toxin (jed), který může způsobit poškození nervů, srdeční problémy a dokonce smrt. Základní očkování se provádí v dětství.
Pertuse (dávivý kašel): dávivý kašel je vysoce nakažlivá nemoc, která postihuje dýchací cesty a přitom způsobuje těžké záchvaty kašle, jež mohou vadit normálnímu dýchání. Kašel bývá často provázen „dávivými“ zvuky – odtud obecné pojmenování "dávivý kašel". Kašel může přetrvávat 1-2 měsíce, i déle. Dávivý kašel může vést také k ušním infekcím, dlouhodobému zánětu průdušek, zánětu plic, záchvatům, poškození mozku až k smrti. Základní  očkování proti černému kašli se provádí v dětství. Imunita po očkování s věkem pozvolna klesá.
Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že očkování proti černému kašli, které jsme dostali v dětském věku, nechrání po celý život, doporučuje se přeočkovat alespoň 1x v dospělosti .
Očkovací schéma:
Očkuje se jednou dávkou vakcíny do svalu ramene. Jedná se o posilovací dávku po již absolvovaném základním očkování. Je možné jí nahradit jednu z pravidelných dávek očkování proti tetanu, ev. ji můžeme použít dříve (nejdříve však 1 rok po předchozím očkování klasickou vakcinou proti tetanu).  Boostrix lze také použít v případě, že hrozí nebezpečí, že kvůli zranění dostanete tetanus. Další přeočkování není nutné.
Cenu vakcíny si hradí pacient sám, aplikace je hrazena pojišťovnou.

KLÍŠŤOVÁ MENINGOENCEFALITIDA

Očkování proti klíšťové encefalitidě aneb bojíte se dlouhodobé hospitalizace a následků tohoto onemocnění?
Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové blány. Přenos původců ze skupiny Flaviridae se uskutečňuje klíšťaty nebo potravou (například tepelně neupravené kozí či ovčí sýry a mléčné výrobky). Mnohdy však ani není původce nalezen (není informace o tom, že by onemocnění předcházelo přisátí klíštětě). Současně se také infikovaná klíšťata mohou vyskytovat i na zahradě domu nebo v městském parku a není to vůbec nic neobvyklého.U dospělých je poměr závažných forem (trvalé poškození míchy) vyšší, protože závažnost onemocnění narůstá s věkem.
Mezi rizikové oblasti se řadí zejména jižní Čechy, okolí Brna či povodí řek Vltavy, Sázavy a Berounky, oblasti jižní Evropy a Středomoří. Pohybujete-li se v oblastech, kde je zvýšený výskyt infikovaných klíšťat, rozhodně byste v rámci prevence měli uvažovat o očkování.
Očkovací schéma:

      Očkování               1. - 2. dávka               2. - 3. dávka
----------------------------------------------------------------------
Základní, konvenční      1 - 3 měsíce               5 (
9*) měsíců
Základní , zrychlené      14 dní                        5 - 12 měsíců


Posilující                      První dávka                3 roky

                                 Každá další dávka       5 let
                                 (osoby mladší 50
let*/60 let)

                                 Každá další dávka       3 roky
                                 (osoby starší 50
let*/60 let)

*) očkovací látka FSME-IMMUN
Cena jedné vakcíny včetně poplatku za aplikaci činí 800 Kč .
   
CHŘIPKA

Očkování proti chřipce aneb jste aktivní a bojíte se náhlého výpadku z pracovního režimu a dlouhého stonání?
Chřipka jako virové infekční onemocnění je vysoce nakažlivá, postihuje všechny věkové skupiny, vyskytuje se nejčastěji v zimních a časných jarních měsících a nejedná se o běžné nachlazení způsobené desítkami jiných virových skupin, kterému jsou lidé zvyklí běžně říkat „chřipka“.
Onemocnění chřipkou je často těžké, vyžadující vícedenní pracovní neschopnost a dlouhou rekonvalescenci, u rizikových skupin je často i smrtelné (průměrně ročně zemře v ČR na chřipku okolo 2700 lidí).
Očkovací schéma:
Očkuje se jednou dávkou vakcíny  do svalu ramene. Přeočkování je vhodné každoročně, protože virus chřipky se objevuje v nových antigenních variantách. Ideální doba pro vakcinaci je od září do listopadu.
Cena jedné vakcíny včetně poplatku za aplikaci činí
300 Kč.
Úhrada celé ceny vakcíny zdravotní pojišťovnou pro následující skupiny osob:

  • osoby nad 65 let,

  • osoby po vynětí sleziny a transplantaci krvetvorných buněk,

  • osoby  trpící závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce, cév, dýchacích cest, ledvin a cukrovkou,

  • lidé žijící v domovech důchodců, v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem.


ŽLOUTENKA

Očkování proti virové hepatitidě A a B aneb víte, že hepatitida typu B je jedno z nejčastěji invalidizujích onemocnění a hepatitida A se stále zvýšeně vyskytuje? (výskyt se za posledních několik let zpětinásobil)
Očkování je vhodné nejen pokud plánujete cestu do zahraničí!
Doporučujeme očkování proti hepatitidě B i A
Možností je očkování monovakcínou nebo společnou vakcínou proti oběma typům nemoci.
Očkování proti hepatitidě A (Havrix), je vhodné pohybujete-li se, či žijete v oblasti se zvýšeným rizikem nákazy tímto onemocněním. Toto riziko je i v prostředí našich měst (například v MHD, k přenosu dochází pouhým dotykem, po kterém si zapomenet umýt ruce). Při cestování do rizikových oblastí s nižším hygienickým standardem je toto očkování taktřka nutností.
Očkovací schéma:
Očkování se provádí podáním 2 dávek vakcíny do svalu ramena v intervalu 6-12 měsíců. Nutnost přeočkování nebyla dosud stanovena.
Očkování proti hepatitidě B (Engerix B) je vhodné při rizikovém zaměstnání a při cestování s předpokladem rizikového chování (onemocnění se přenáší krví a pohlavním stykem).
Očkovací schéma:
Očkování se provádí podáním 3 dávek v intervalech: 0., 1. a 6. měsíc nitrosvalově do ramene. Nutnost přeočkování nebyla dosud stanovena. Vakcínu lze podat i jako profylaxi při poranění jehlou do 7 dnů a po styku s rizikovou osobou do 14 dnů od expozice.
Dle našeho názoru je nejvýhodnější kombinované očkování proti hepatitidě A a B vakcínou Twinrix.
Očkování se provádí podáním 3 dávek v intervalech: 0., 1. a 6. měsíc nitrosvalově do ramene. Nutnost přeočkování nebyla dosud stanovena.

Smluvní zdravotní pojišťovny:

(111) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
(201) Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
(207) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
(209) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
(211) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
TOPlist
Návrat na obsah