Ordinace praktického lékaře v Benátkách nad Jizerou

Vítáme Vás na internetových stránkách ordinace praktického lékaře v Benátkách nad Jizerou.

Zabezpečujeme komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství.

Jedná se především o soustavnou péči o naše registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění:

 • vyšetřování akutních onemocnění
 • pravidelné preventivní prohlídky
 • kompletní předoperační vyšetření včetně EKG
 • péči o nekomplikované diabetiky 2. typu
 • dispenzarizaci pacientů s vysokým tlakem
 • zvýšeným cholesterolem
 • laboratorní odběry
 • pravidelné očkování
 • návštěvní službu a zajištění domácí péče

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění – jedná se například o:

 • vyšetření pro řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, sportovní vyšetření …
 • vyšetření vyžádaná k výkonu profese
 • očkování doporučené a nepovinné i jiné

Poskytujeme také péči v oboru pracovního lékařství (pracovně-lékařské služby) pro podniky různých zaměření. Tyto služby zahrnují zejména:

 • zajištění vstupních, pravidelných preventivních a výstupních zdravotních prohlídek
 • pravidelný dohled na zdraví pracovníků v souvislosti s prací
 • poskytování odborného poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • součinnost při poskytování první pomoci
 • školení první pomoci

V oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO) spolupracujeme se společností Safety Partners s.r.o. Tato společnost zajišťuje svým klientům komplexní služby v oblasti BOZP a PO a v případě zájmu se ní můžete obrátit.

Aktuality

OČKUJEME PROTI ČERNÉMU KAŠLI VAKCÍNOU ADACEL POLIO (ČERNÝ KAŠEL, TETANUS, ZÁŠKRT, DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA)
19Bře

OČKUJEME PROTI ČERNÉMU KAŠLI VAKCÍNOU ADACEL POLIO (ČERNÝ KAŠEL, TETANUS, ZÁŠKRT, DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA)

OČKUJEME PROTI ČERNÉMU KAŠLI VAKCÍNOU ADACEL POLIO (ČERNÝ KAŠEL, TETANUS, ZÁŠKRT, DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA).

OČKUJEME PROTI COVID-19 A CHŘIPCE
22Zář

OČKUJEME PROTI COVID-19 A CHŘIPCE

V NAŠÍ ORDINACI SE MŮŽETE JIŽ NYNÍ NECHAT OČKOVAT PROTI COVID-19 A OD 1.10. 2023 TAKÉ PROTI CHŘIPCE.