Základní péče:

Jedná se především o soustavnou péči o naše registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění:

 • vyšetřování akutních onemocnění
 • pravidelné preventivní prohlídky
 • kompletní předoperační vyšetření včetně EKG
 • péči o nekomplikované diabetiky 2. typu
 • dispenzarizaci pacientů s vysokým tlakem
 • zvýšeným cholesterolem
 • laboratorní odběry
 • pravidelné očkování
 • návštěvní službu a zajištění domácí péče

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění – jedná se například o:

 • vyšetření pro řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, sportovní vyšetření
 • vyšetření vyžádaná k výkonu profese
 • očkování doporučené a nepovinné i jiné

Poskytujeme také péči v oboru pracovního lékařství (pracovně-lékařské služby) pro podniky různých zaměření.
Tyto služby zahrnují zejména:  

 • zajištění vstupních, pravidelných preventivních a výstupních zdravotních prohlídek
 • pravidelný dohled na zdraví pracovníků v souvislosti s prací
 • poskytování odborného poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • součinnost při poskytování první pomoci
 • školení první pomoci

V oblasti poskytování pracovně-lékařských služeb úzce spolupracujeme se společností SAFETY PARTNERS S.R.O.

Tato společnost poskytuje komplexní služby v oblasti:

 • bezpečnost práce (BOZP)
 • požární ochrana (PO)
 • koordinace bezpečnosti práce na staveništi (KOO BOZP)

Zajišťují komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které pokrývají veškeré požadavky kladené na problematiku BOZP českou i evropskou legislativou. Jedná se zejména o analýzy rizik na pracovišti, kategorizace prací, povinné roční prověrky BOZP,  tvorbu povinné dokumentace BOZP, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), odborná školení, komunikace se státní správou – inspektoráty práce, hygienické stanice, HZS  a další požadované služby.

Bližší informace o jejich službách naleznete na internetových stránkách WWW.SAFETYPARTNERS.CZ

Prováděná vyšetření:

 • EKG – 12 svodové
  Vyšetření elektrické aktivity srce.
 • Test CRP – C REAKTIVNÍ PROTEIN
  Rychlé vyšetření krve, používá se k rozlišení bakteriální a virové infekce a pomáhá rozhodnout o případném nasazení antibiotik.
 • Test FOB
  Detekce krve ve stolici.
 • Test INR
  Stanovení srážlivosti krve k monitorování léčby Warfarinem.
 • GLUKOMETR
  Měření hladiny cukru v krvi.
 • Měření ABI
  Stanovení indexu kotníkových tlaků. Orientační stanovení průchodnosti tepen dolních končetin.
 • Vyšetření MICROALBUMINURIE
  Přítomnost bílkoviny v moči.
 • STREPTEST
  Test pro rychlou diagnostiku.

Očkování:

 • TETANUS
  Přeočkování u dospělých se provádí po 10-ti až 15-ti letech. Vakcína je k dispozici v ordinaci a je hrazena pojišťovnou.
 • KLÍŠŤOVÁ MENINGOENCEFALITIDA
  Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové blány.

  Očkovací schéma:
  Po úvodní dávce se podává 2. dávka za 1-3 měsíce. 3. dávka se aplikuje za 9-12 měsíců.
  Přeočkování se provádí po 3-5 letech.
  Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.
 • CHŘIPKA
  Očkuje se jednou dávkou vakcíny do svalu ramene. Přeočkování je vhodné každoročně, protože virus chřipky se objevuje v nových antigenních variantách. Ideální doba pro vakcinaci je od září do listopadu.

  Z veřejného pojištění je očkování hrazeno u osob:
  • osoby nad 65 let
  • osoby po vynětí sleziny a transplantaci krvetvorných buněk
  • osoby trpící závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce, cév, dýchacích cest, ledvin a cukrovkou
  • lidé žijící v domovech důchodců, v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem

  Ostatní pacienti, kteří mají o toto očkování zájem si vakcínu hradí sami.
 • PREVENAR 13
  Prevence pneumokokového onemocnění.
  Očkuje se jednou dávkou do svalu ramene. Vakcína je k dispozici v ordinaci.

  Z veřejného pojištění je očkování hrazeno u osob starších 65 let.


V oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO) spolupracujeme se společností Safety Partners s.r.o. Tato společnost zajišťuje svým klientům komplexní služby v oblasti BOZP a PO a v případě zájmu se ní můžete obrátit.