Ceník placených výkonů

Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti pro zaměstnavatele – vstupní, periodická, výstupní600 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel: 
          do 65 let450 Kč
          nad 65 let250 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k vydání/prodloužení zbrojního průkazu600 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu100 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti včetně EKG 400 Kč
Prohlídka a vystavení zdravotního průkazu-potravinářský průkaz400 Kč
Lékařská zpráva na žádost pojišťovny 400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace250 Kč
Předoperační vyšetření včetně EKG – samoplátci700 Kč
Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19  100 Kč
Vyšetření krve na protilátky proti COVID-19 (nehradí ZPP)    500 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti pro SDH250 Kč
Očkování – aplikace150 Kč

Na provedení všech zdravotních služeb nepožadujeme písemný souhlas pacienta.

Platnost a účinnost tohoto ceníku: 18.1.2022