Ceník placených výkonů

Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti pro zaměstnavatele – vstupní, periodická, výstupní700 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel: 
          do 65 let500 Kč
          nad 65 let350 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k vydání/prodloužení zbrojního průkazu700 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu200 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti včetně EKG 400 Kč
Prohlídka a vystavení zdravotního průkazu-potravinářský průkaz400 Kč
Lékařská zpráva na žádost pojišťovny 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace300 Kč
Předoperační vyšetření včetně EKG – samoplátci900 Kč
Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19  150 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti pro SDH250 Kč
Očkování – aplikace200 Kč

Na provedení všech zdravotních služeb nepožadujeme písemný souhlas pacienta.

Platnost a účinnost tohoto ceníku: 1.1.2023