Ceník placených výkonů

Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

Vstupní / výstupní / preventivní prohlídka v závodní péči500 Kč
Zdravotní průkaz400 Kč
Řidičský průkaz400 Kč
Prodloužení / rozšíření řidičského průkazu250 Kč
Zbrojní průkaz600 Kč
Prodloužení zbrojního průkazu300 Kč
Potvrzení zdravotního stavu / zdravotní způsobilosti200 Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost (např. plastika)500 Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení na žádost pacienta100 Kč
Vyplnění pojistky300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace250 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání300 Kč
Kopie zdravotní dokumentace200 Kč
plus cena za 1 stranu kopie3 Kč
Bodové ohodnocení úrazu300 Kč
Očkování – aplikace (přičtěte cenu vakcíny)150 Kč
Kopírování 1 strana A4 3 Kč

Na provedení všech zdravotních služeb nepožadujeme písemný souhlas pacienta.

Platnost a účinnost tohoto ceníku: 1.4. 2020