MUDr. Michaela Kovaříková

praktický lékař, odpovědný zástupce (*1978)

Vzdělání:

2003 – ukončila magisterské studium všeobecného lékařství na 2.LF UK v Praze v Motole
2010 – atestační zkouška z oboru všeobecného praktického lékařství
2011 – licence v oboru všeobecné praktické lékařství pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských sužeb,
2012 – diplom celoživotního vzdělávání ČLK
2012 – roční kurz Základy pracovního lékařství ukončený písemnou a ústní zkouškou

Praxe:

2003-2004 sekundární lékař na interní  klinice a jednotce intenzivní metabolické péče FN Motol Praha,
2005-2010 absolvování předatestačních stáží dle harmonogramu daného IPVZ (přerušeno  mateřskou dovolenou),
2010-2011 lékař v ordinaci PLD Praha MUDr. Matějková,
od roku 2012 provozovatel a lékař nestátního zdravotnického zařízení společnosti Medical Care s.r.o (ordinace praktického lékaře).

Jitka Macurová

zdravotní sestra (*19XX)

Vzdělání:

Praxe: